Jaar:
2de jaar
Studiedomein:
Sport
Finaliteit:
A-stroom

Over deze opleiding

In deze basisoptie zit je op je plek als je je sportcarrière wil combineren met een grondige basisvorming.

  • Je leert hoe beweging en sport deel uitmaken van een gezonde en veilige levensstijl.
  • Je krijgt een brede basisvorming (talen, wetenschappen, wiskunde, etc...) ter voorbereiding op de 2de graad. 
  • Je leert over mentaal welzijn en planning. Pijlers die zeer belangrijk zijn in het leven van een sporter.

Beweging en sport betekenen meer dan ‘fysiek actief zijn’: hoe je je op een veilige manier voorbereidt op activiteiten, welke invloed voeding en beweging hebben op je lichaam, hoe beweging en sport samenhangen met maatschappelijke evoluties … het zijn vraagstukken die je op een wetenschappelijke manier leert oplossen. Door eenvoudige experimenten word je vaardiger in onderzoekend leren.

Je ontwikkelt in deze basisoptie bovendien sociale vaardigheden (zoals samenwerken, leiding durven nemen, afspraken van fair play hanteren, verantwoordelijkheid nemen, regels aanvaarden, waarden en normen naleven …). 

Lessentabel

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat na deze opleiding?

Na het 2A kan je kiezen voor elke studierichting, maar is het logisch om te kiezen voor Topsport of Topsport Natuurwetenschappen of Economie. Topsport kan je zowel in dubbele finaliteit als in arbeidsmarktgericht verderzetten.

Om te starten in het 3e jaar hou je rekening met de toelatingsvoorwaarden en met het attest dat je op het einde van het 2e leerjaar behaalde. Je krijgt ook een getuigschrift van de 1e graad van het secundair onderwijs als je een A– of een B-attest hebt behaald.

Vergeet niet dat je ook de komende jaren een topsportstatuut nodig hebt.