Je moet worden voorgesteld door je sportfederatie om te kunnen inschrijven aan onze school. Een  selectiecommissie, bestaande uit BOIC -en Sport Vlaanderen leden en mensen van de federatie, bepalen wie een topsportstatuut krijgt toegekend.

Deze commissie levert hiertoe een document af dat de leerling/topsporter bij inschrijving aan de topsportschool dient af te geven. Het topsportstatuut geeft de topsportleerling daarenboven het recht op een aantal dagen gewettigde afwezigheden voor stages, wedstrijden en tornooien.

Er zij drie soorten statuten: topsportstatuut A, topsportstatuut B en statuut topsportbelofte (voor het basisonderwijs).

De gestructureerde samenwerking tussen onderwijs en de sportwereld wordt geregeld via het topsportconvenant.

Dit convenant heeft tot doel een solide samenwerking en wisselwerking tot stand te brengen tussen het onderwijs en de sportwereld om op deze wijze tot een doorgedreven topsportopleiding voor jongeren te komen in combinatie met een volwaardige schoolse vorming.

Het topsportconvenant bestaat uit:     

  • een globaal topsportconvenant, dat wordt afgesloten door de Vlaamse minister van onderwijs, de Vlaamse minister van sport, Sport Vlaanderen, het BOIC, de VSF, de BVLO, het Gemeenschapsonderwijs, het OVSG en het VSKO
  • een bijzonder topsportconvenant, dat wordt afgesloten door de Vlaamse minister voor onderwijs, de betrokken unisportfederatie en een lokale onderwijsverstrekker                             

Het Stedelijk Lyceum/Topsport werkt met een maximumfactuur. Dit wil zeggen dat u een vast bedrag betaalt om bij te dragen tot een gedeelte van de reële kostprijs voor een schooljaar.
In deze som zit inbegrepen:  

  • het gebruik van handboeken
  • fotokopieën
  • schoolagenda
  • papier voor bijzondere taken en testen
  • gebruikersrecht van het elektronisch leerplatform SMARTSCHOOL
  • gebruikersrecht van WEZOOZ
  • gebruiksrecht van FYSIQUEST
  • ...