Jaar:
2de jaar
Studiedomein:
Domeinoverschrijdend
Sport
Finaliteit:
Doorstroomgerichte finaliteit

Over deze opleiding

In het tweede jaar biedt de basisoptie Topsport aanstormende topsporters een sterke theoretische scholing en de kans om hun sportieve talenten onder deskundige begeleiding verder te ontwikkelen. Tijdens de uren sport kan je je gekozen sporttak onder begeleiding beoefenen.

Je kan sport op een hoog niveau combineren met algemene vorming. Voor zowel de trainingen als voor de algemene vakken is kwaliteit van belang. Dit vereist uiteraard de nodige discipline. De sportieve opleiding en begeleiding gebeurt door gespecialiseerde trainers aangesteld door de school en/of sportfederaties. 

Basisvorming Uren
Godsdienst / NCZ 2
Aardrijkskunde 2
Natuurwetenschappen 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 5
Wiskunde 5
Techniek 2
Basisoptie topsport Uren
Sport 4
Complementair gedeelte Uren
Keuze 1: Sport 2
Keuze 2: Informatica + Economie

 

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Na het 2A kan je kiezen voor elke studierichting, maar is het logisch om te kiezen voor Topsport of Topsport Natuurwetenschappen of Economie. Topsport kan je zowel in dubbele affiniteit als in arbeidsmarktgericht verder zetten.

Om te starten in het 3e jaar hou je rekening met de toelatingsvoorwaarden en met het attest dat je op het einde van het 2e leerjaar behaalde. Je krijgt ook een getuigschrift van de 1e graad van het secundair onderwijs als je een A– of een B-attest hebt behaald.

Vergeet niet dat je ook de komende jaren een topsportstatuut nodig hebt.