Jaar:
5de jaar
6de jaar
Studiedomein:
Sport
Finaliteit:
Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Over deze opleiding

Wat leer je in de studierichting Topsport (arbeidsmarktfinaliteit)?

Naast de basisvorming (PAV, Engels of Frans, …) van de derde graad in de arbeidsmarktfinaliteit, krijg je specifieke vakken die je voorbereiden op een job als topsporter. Je leert tactische en technische competenties van je sport. Je traint ook je mentale vaardigheden en leert zelfstandig werken en plannen.

Lessentabel

Vakken Uren
Levensbeschouwelijke vakken 2
Project Algemene Vakken 6
Engels 2
Frans 2
Informatica 2
BLOSO-project 6

 

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat kan je studeren na Topsport (arbeidsmarktfinaliteit)?

In de studierichting Topsport (arbeidsmarktfinaliteit) word je voorbereid op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt of naar 7de leerjaren of graduaatsopleidingen binnen hetzelfde interessegebied.

Wat kan je worden na de opleiding Topsport (arbeidsmarktfinaliteit)?

Als topsporter beheers je alle noodzakelijke sport-specifieke competenties om op het vooropgestelde internationale niveau te presteren. Dat doe je op een medisch en psychisch verantwoorde manier waarbij je streeft naar een evenwicht tussen sportprestaties en rust- en herstelperiodes. Je evalueert je prestaties op een transparante en zelfkritische manier samen met de coaches, medesporters en omkadering en past je doelstellingen eventueel aan.