Jaar:
5de jaar
6de jaar
Studiedomein:
Sport
Finaliteit:
Dubbele finaliteit

Over deze opleiding

Wat houdt de opleiding ‘Topsport (dubbele finaliteit)’ in?

De studierichting ‘Topsport (dubbele finaliteit)’ is een opleiding binnen de sportsector . Tijdens deze opleiding krijg je naast een pakket basisvorming, ook specifieke vakken met het oog op het beroep van topsporter.

Wat leer je in de studierichting?

Heb je een passie voor een welbepaalde sport? En heb je een topsportstatuut? Dan is deze studierichting écht iets voor jou. Naast een pakket basisvorming, krijg je ook specifieke vakken met het oog op het beroep van topsporter.

In de opleiding leer je alle noodzakelijke sportspecifieke competenties op tactisch, technisch, fysiek en mentaal vlak teneinde op het vooropgesteld internationaal niveau te presteren.

Lessentabel

Vakken 5e jaar 6e jaar
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Wiskunde 3 3
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Biologie 1 1
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Informatica 1 1
Toegepaste economie 2 2

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?