Jaar:
3de jaar
4de jaar
Studiedomein:
Sport
Finaliteit:
Arbeidsmarktgerichte finaliteit

Over deze opleiding

Wat houdt de opleiding ‘Topsport (arbeidsmarktfinaliteit)’ in?

De studierichting ‘Topsport (arbeidsmarktfinaliteit) is een opleiding binnen de sportsector . Tijdens deze opleiding krijg je naast een pakket basisvorming, ook specifieke vakken met het oog op het beroep van topsporter.

Wat leer je in de studierichting?

Heb je een passie voor een welbepaalde sport? En heb je een topsportstatuut? Dan is deze studierichting écht iets voor jou. Naast een pakket basisvorming, krijg je ook specifieke vakken met het oog op het beroep van topsporter.

In de opleiding leer je alle noodzakelijke sportspecifieke competenties op tactisch, technisch, fysiek en mentaal vlak teneinde op het vooropgesteld internationaal niveau te presteren.

Lessentabel

Vakken 3e jaar 4e jaar
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Project Algemene Vakken 6 6
Frans 2 2
Engels 2 2
Informatica 2 2
BLOSO-project 6 6

Lesplaats(en)