Jaar:
3de jaar
4de jaar
Studiedomein:
Domeinoverschrijdend
Finaliteit:
Doorstroomgerichte finaliteit

Over deze opleiding

Topsportopleidingen verlopen in samenwerking van een school met een sportfederatie en zijn gericht op één bepaalde sport. De klemtoon ligt op economie en je sportdiscipline. Je bestudeert de goederenmarkt, de arbeidsmarkt en economisch modellen. Je bekijkt het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen). Je krijgt ook les over boekhouding (‘accounting’), recht en internationale handel.
Naast de basisvorming krijg je een verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.

Een belangrijk deel van de week gaat naar de beoefening van de sportdiscipline waarvoor je een erkenning hebt verkregen van je sportfederatie. Dit combineer je met een gereduceerd pakket algemene vakken.

De doorgedreven sportopleiding (trainen, stages en deelnemen aan competities) staat onder leiding van de betrokken sportfederatie.

De studierichting Topsport-Economie heeft een uitgesproken doorstroomfunctie en wil je dus voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat kan je studeren na Topsport-Economie?  

Je kan doorstromen naar Economie-Topsport in de derde graad.