Jaar:
3de jaar
4de jaar
Studiedomein:
Domeinoverschrijdend
Finaliteit:
Doorstroomgerichte finaliteit

Over deze opleiding

Topsport-Natuurwetenschappen combineert de studierichting Natuurwetenschappen met een intensieve topsportopleiding.

Voor de studierichtingen met component topsport moet je voor het betrokken schooljaar een topsportstatuut A of B hebben verkregen van de selectiecommissie.

Topsportopleidingen verlopen in samenwerking van een school met een sportfederatie en zijn gericht op één bepaalde sport. De klemtoon ligt op wetenschappen en je sportdiscipline. Via de vakken biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde) bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten.

Een belangrijk deel van de week gaat naar de beoefening van de sportdiscipline waarvoor je een erkenning hebt verkregen van je sportfederatie. Dit combineer je met een gereduceerd pakket algemene vakken.

De doorgedreven sportopleiding (trainen, stages en deelnemen aan competities) staat onder leiding van de betrokken sportfederatie.

De studierichting Topsport-Natuurwetenschappen heeft een uitgesproken doorstroomfunctie en wil je dus voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Lessentabel

Vakken 3e jaar 4e jaar
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Nederlands 3 3
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 4 4
Chemie 1 2
Fysica 2 1
Biologie 1 1
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1

+ 1u extra wiskunde op vrijwillige basis

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat na deze opleiding?

Je kan doorstromen naar Wetenschappen-Topsport in de derde graad.