Jaar:
5de jaar
6de jaar
Studiedomein:
Domeinoverschrijdend
Finaliteit:
Doorstroomgerichte finaliteit

Over deze opleiding

Wat leer je in de studierichting Topsport - Wetenschappen?

Naast de basisvorming (wiskunde, Nederlands, …), krijg je specifiek topsport. De betrokken sportfederatie stelt een ontwikkelingsplan op waarbij je de technische en tactische competenties van één specifieke sport onder de knie krijgt.

In deze studierichting krijg je uitgebreide wetenschappen: chemie, biologie, fysica en aardwetenschappen.

De lessen chemie focussen op de studie van de fijnstructuur van de materie, zuur-base-evenwichten, stoichiometrisch rekenen, reacties in de anorganische en organische chemie. In biologie verdiep je je in biologische processen, microbiologie en genetica en overerving. Voor fysica leer je meer over fenomenen en toepassingen in verband met elektromagnetisme, mechanica, trillingen, golven en moderne en hedendaagse fysica.
In aardwetenschappen onderzoek je dan weer complexe processen binnen en interacties tussen de verschillende sferen.

Ter ondersteuning van het wetenschappelijke pakket krijg je verbreding en verdieping in  verschillende domeinen van de wiskunde.

Je voert experimenten uit en ontwikkelt zo labovaardigheden.

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties en cultureel-historische competenties deel uit van deze studierichting.

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat kan je studeren na de studierichting Topsport - Wetenschappen?

Topsport-Bedrijfswetenschappen is een domeinoverschrijdende doorstroomrichting (aso). Dat wil zeggen dat je wordt voorbereid op verder studeren in professionele en/of academische bacheloropleidingen.

De meest logische professionele bacheloropleidingen situeren zich in de studiegebieden:

 • Architectuur
  • Interieurvormgeving
  • Landschaps- en Tuinarchitectuur
  • Toegepaste Architectuur
 • Biotechniek
  • Agro- en Biotechnologie
 • Gecombineerde studiegebieden
  • Digital Design and Development
 • Gezondheidszorg
  • Biomedische Laboratoriumtechnologie
  • Ergotherapie
  • Logopedie en Audiologie
  • Medische Beeldvorming en Radiotherapie
  • Mondzorg
  • Oogzorg
  • Orthopedie
  • Podologie
  • Toegepaste Gezondheidswetenschappen
  • Verpleegkunde
  • Voedings- en Dieetkunde
  • Vroedkunde
 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Audiovisuele Technieken
  • Autotechnologie
  • Bouw
  • Chemie
  • Digital Arts and Entertainment
  • Digital Arts and Entertainment (E)
  • Ecotechnologie
  • Elektromechanica
  • Elektronica-ICT
  • Energiemanagement
  • Energietechnologie
  • Facility Management
  • Grafische en Digitale Media
  • Houttechnologie
  • Industrieel Productontwerpen
  • Integrale Veiligheid
  • Luchtvaart
  • Modetechnologie
  • Multimedia & Communication Technology (E)
  • Multimedia en Communicatietechnologie
  • Ontwerp- en Productietechnologie
  • Textieltechnologie
  • Vastgoed
  • Zorgtechnologie
 • Onderwijs
  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs
  • Educatieve opleiding: Lager onderwijs
  • Educatieve opleiding: Secundair onderwijs

De meest logische academische bacheloropleidingen situeren zich binnen de studiegebieden:

 • Architectuur
  • Architectuur
  • Interieurarchitectuur
 • Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
  • Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen
  • Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
 • Biomedische Wetenschappen
  • Biomedische Wetenschappen
 • Biotechniek
  • Biowetenschappen
 • Farmaceutische Wetenschappen
  • Farmaceutische Wetenschappen
 • Industriële Wetenschappen en Technologie
  • Engineering Technology (E)
  • Industriële Wetenschappen
 • Productontwikkeling
  • Productontwikkeling
 • Sociale gezondheidswetenschappen
  • Logopedische en Audiologische Wetenschappen
  • Milieu- en Preventiemanagement
 • Wetenschappen
  • Biochemie en Biotechnologie
  • Biologie
  • Chemie
  • Geografie
  • Geografie en Geomatica
  • Geologie

Doorstroom naar alle andere professionele bacheloropleidingen of een academische bacheloropleiding is niet uitgesloten, maar binnen deze studierichting word je daar niet specifiek op voorbereid.