Je hebt een topsportstatuut en bent ingeschreven voor de tweede of derde graad bij Topsportschool Antwerpen te Wilrijk? Top, dan kan je je inschrijven in het Topsporthuis.
Wanneer alle plaatsen ingenomen zijn, word je doorverwezen naar het Da Vinci internaat, te Edegem.

Wil je graag inschrijven voor het Topsporthuis, maak dan een afspraak met de beheerder: Wim Serneels via wim.serneels@so.antwerpen.be
Als je langskomt, krijg je een rondleiding, doen we een intakegesprek en kan je je inschrijven als je dat wil. De interne en minstens één ouder / voogd is aanwezig op dit gesprek.

Opgelet: een inschrijving geldt telkens voor één schooljaar, je moet je dus jaarlijks opnieuw inschrijven!

Opsomming in te vullen documenten
Voor een volledig en correct ingevuld (her-)inschrijvingsformulier hebben we onderstaande documenten nodig van jou:

  • Akkoordverklaring Huishoudelijk Reglement (vanonder aan de pagina)
  • Een betalingscontract
  • Persoonlijke fiche: medische gegevens en welbevinden (+ indien van toepassing attest toedienen medicatie behandelende geneesheer)
  • Een recente pasfoto + 1 actiefoto tijdens jouw sportbeoefening.
  • Kopie van de identiteitskaarten van de ouders en intern.

Deze documenten moet je dus meebrengen wanneer je langskomt om je in te schrijven.