Jaar:
2de jaar
Studiedomein:
Sport
Finaliteit:
B-stroom
Oude onderwijsvorm:
bso

Over deze opleiding

Is 2B Sport iets voor mij?

In deze basisoptie zit je op je plek als je je vanaf de eerste graad wil richten op een topsportcarrière.

  • Je leert hoe beweging en sport deel uitmaken van een gezonde en veilige levensstijl.
  • Je krijgt een brede vorming door deel te nemen aan sportieve activiteiten uit verschillende bewegingsdomeinen en sportcontexten. De focus blijft altijd op je eigen sportdiscipline liggen. 
  • Je krijgt de basisvorming (taal, wetenschappen, wiskunde, etc..) eigen aan die van de B-stroom in het 2de jaar.
  • Het is de bedoeling dat het uitvoeren en beleven van beweging en van sportieve activiteiten centraal staan. Je bent met andere woorden niet uitsluitend op prestatie(s) gericht. 

Je ontwikkelt in deze basisoptie bovendien sociale vaardigheden (zoals samenwerken, leiding durven nemen, afspraken van fair play hanteren, verantwoordelijkheid nemen, regels aanvaarden, waarden en normen naleven …).

Opgelet: als je wil starten bij Topsportschool Antwerpen verloopt je inschrijving steeds via je sportfederatie. Voetballers doen een toelatingsproef. 

Lesplaats(en)

Wat na deze opleiding?

Wat kan ik verder studeren?

In de 2de graad kan je Sport studeren in de arbeidsmarktfinaliteit. In de 3de graad wordt dit Topsport. De bedoeling blijft dat je naast een basisvorming, eigen aan deze finaliteit, voorbereid wordt op een leven als topsporter binnen je discipline.